Tue työtämme

Tekeekö MLL mielestäsi hyvää työtä? Haluatko olla mukana vaikuttamassa lasten ja perheiden arjessa? MLL:lla on jo yli 93 000 jäsentä ja yli 20 000 vapaaehtoista. Yhdessä saamme paljon aikaiseksi! Vanhemmat saavat tukea, lapset ja nuoret saavat mielekästä tekemistä ja heillä on joku, kenelle aina voi soittaa. 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen - meistä aikuisista riippuu, toteutuuko se. Tervetuloa mukaan mahtavaan joukkoon!

 

Monta tapaa tukea työtä

MLL:n työtä voi tukea monella eri tavalla. 

Jäsenmaksulla tuet sekä paikallista että valtakunnallista työtä lapsiperheiden hyväksi. Lisäksi saat itse  jäsenetuja sekä Lapsemme-lehden. 

Kuukausilahjottajana tuet Lasten ja nuorten puhelimen toimintaa. Jo 10 euroa kuukaudessa auttaa meitä kouluttamaan lisää päivystäjiä.

Vapaaehtoisena voit helpottaa lapsiperheiden ja vanhempien arkea antamalla osaamisesi ja kokemuksesi muiden käyttöön, vaikuttaa paikkakuntasi lapsiperheitä koskevaan päätöksentekoon sekä ympäristösi elämään ja hyvinvointiin ja luoda lapsille aktiivista toimintaa ja erilaisia virikkeitä.

 

 

MLL:n työtä voi tukea myös Sharewood-yhteisöpalvelussa.